Disclaimer


Syndus Group heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website  en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze  website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Syndus  Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,  die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen  die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is  verkregen. Syndus Group garandeert niet dat de op de website te vinden  informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of  dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de  bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door  Syndus Group gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze  website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan  betreffen dat websites waarvoor Syndus Group op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Syndus Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor  de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert  niet dat Syndus Group de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft,  doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en  het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere  informatie.
Aan het laden
Aan het laden