Tien gouden regels


Ik werk veilig want ik:


1 
Volg alle geldende regels en procedures.
2
Gebruik de benodigde en voorgeschreven PBM's.
3
Grijp in bij onveilige situaties of bij onacceptabel veiligheidsgedrag.
4
Controleer mijn werkgebied op lokale risico's, mogelijke gevaren en gevaarlijke stoffen.
5
Gebruik valpreventie en -bescherming wanneer en waar nodig volgens de richtlijnen.
6
Respecteer de regels i.v.m. de behandeling van lasten en begeef me nooit onder of vlak bij een hangende last.
7
Respecteer de 'besloten-ruimte procedure'.
8
Houd me aan het alcohol-, drugs- en medicijnbeleid.
9
Bestuur alleen die machines waarvoor ik een geldige opleiding met goed gevolg heb afgerond.
10
Rapporteer veiligheidsincidenten.

 

Aan het laden
Aan het laden